Hvilke lande kan der åbnes til?

Jørgen Goul Andersen Professor, Institut for Politik og Samfund Aalborg Universitet 17. juni 2020. Diskussionen om, hvilke grænser der kan åbnes, har været præget af megen forvirring. Der er efterhånden ved at være nogenlunde enighed om, at man kan åbne grænser mellem lande med nogenlunde samme COVID19-smitterisiko. Men der hersker stor forvirring om, hvordan manFortsæt læsning “Hvilke lande kan der åbnes til?”

Myten om det lave smittetryk i Skåne

Jørgen Goul Andersen Institut for Politik og Samfund Aalborg Universitet juni 2020 I diskussionen om åbningen af grænser har det været hævdet, at smittetrykket i Skåne ikke er højere i end i Danmark, eller i det mindste ikke højere end i Hovedstadsregionen. Begge dele er forkert. En opgørelse over antal døde inden for den sidsteFortsæt læsning “Myten om det lave smittetryk i Skåne”

Hvilke grænser kan åbnes – hvornår? Og hvordan skal man måle det?

Ud fra smitterisikoen er det mere nærliggende at åbne grænsen til Italien end at åbne grænsen til Sverige. Måske er Italien endda på vej til at blive mere sikkert end Tyskland. Jørgen Goul Andersen Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet 25. maj 2020 Indhold 1. Nogle udbredte eller nærliggende misforståelser 1.1.       Giver det sundhedsfaglig meningFortsæt læsning “Hvilke grænser kan åbnes – hvornår? Og hvordan skal man måle det?”

Genoplukning af samfundet betyder ikke tilnærmelse mellem Danmark og Sverige

Og heller ikke mellem Sverige og andre lande Jørgen Goul Andersen. Institut for Politik og Samfund. Aalborg Universitet 10. maj 2020 Indhold Dødstallene i Norge, Danmark og Sverige. 2 Afbødning eller bekæmpelse/eliminering. 3 Om at teste i bund. 4 Bekæmpelse via test som universel strategi 5 Sverige kan blive isoleret 6 Det er efterhånden velkendt,Fortsæt læsning “Genoplukning af samfundet betyder ikke tilnærmelse mellem Danmark og Sverige”

Danmarks coronapolitik står og falder med test. Ellers tager vi for store risici og påfører samfundet for store sociale og økonomiske omkostninger

Om paradigmeskiftet i Corona-politikken Jørgen Goul Andersen. Institut for Politik og Samfund. Aalborg Universitet 8. maj 2020 Indhold 1. Indledning. 2 2. For lidt opmærksomhed, for uklar kommunikation. 4 3. Vellykkede test-strategier – og hvad der skal til 8 4. Danmark – det kunne være så godt, men tallene bekymrer. 16 5. Konklusion: Store kravFortsæt læsning “Danmarks coronapolitik står og falder med test. Ellers tager vi for store risici og påfører samfundet for store sociale og økonomiske omkostninger”

Mange lande får bugt med corona-epidemien

Betydningen af test i bekæmpelsen af coronavirus – en international sammenligning Jørgen Goul Andersen Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet Notat, 26. april 2020 1.Indledning 2. Hvilken rolle spiller testning som middel i bekæmpelsen af corona-epidemien? 3. Hvor blev testningen af i Danmark? 4. Hvordan kan man få svar – hvad skal man måle?Fortsæt læsning “Mange lande får bugt med corona-epidemien”

Hvorfor går det godt med Corona-bekæmpelse i Kina og Korea, men dårligt i Japan?

Hvorfor går det godt med Corona-bekæmpelse i Kina og Korea, men dårligt i Japan? Jørgen Goul Andersen, 15. april 2020 Danske medier bragte omkring slutningen af påsken 2020 nogenlunde enslydende historier om, at smittetallet var for opadgående i Kina – der måske ligefrem stod over for en ny bølge i epidemien. Historien er sådan setFortsæt læsning “Hvorfor går det godt med Corona-bekæmpelse i Kina og Korea, men dårligt i Japan?”

Færøerne og Grønland – værdien af massiv testning

8. april – Corona-epidemien slutter i Grønland og klinger af for Færøerne Færøerne er det land, der mest konsekvent – men ganske udramatisk – har fulgt henstillingerne fra WHO om at teste, opspore smittekilder og isolere. Herunder isolere smittede husstandsmedlemmer fra ikke-smittede. Det ser ud til at være en god recept. Det er også enFortsæt læsning “Færøerne og Grønland – værdien af massiv testning”

Hvem vil smittes?

Regeringen har langt hen ad vejen gået imod sine egne rådgivere fra Statens Serum Institut i håndteringen af coronakrisen. Man kan håbe, at regeringen vil tage skridtet fuldt ud og meddele, at den ikke tilslutter sig Seruminstituttets tanker – ligesom Seruminstituttet klart har meldt ud, at det ikke støtter regeringens tanker. Det ser ud til,Fortsæt læsning “Hvem vil smittes?”

Create your website with WordPress.com
Kom igang